Partners
 
ARC
 
ATIC
 
Invest Asia Online
 เกีี่ยวกับเรา >เกี่ยวกับเรา

บริษัท เน็กซ์วิว เป็นผู้สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเรียลไทม์, ข้อมูล และ
บทวิเคราะห์ ประกอบการลงทุน, เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้วยปัจจัยทางพื้นฐาน & ปัจจัยทางเทคนิค
อันทรงประสิทธิภาพ ที่อำนวย ความสะดวกให้แก่นักลงทุนมืออาชีพ ที่เน้นการวิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุนที่
รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล เช่น บริษัทหลักทรัพย์,
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน, ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุน ในภูมิภาคเอเชีย บริษัท เน็กซ์วิว มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ในการเป็นผู้นำ ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือ ทางด้านธุรกิจการเงิน
เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราตัดสินใจ และลงทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายขึ้น


ปรัชญาของบริษัท

เราเชื่อมั่นในพันธะสัญญาที่ให้กับลูกค้า บริษัทได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ พร้อม ด้วย บุคลากรที่พร้อม เอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทุกขั้นตอนในการแก้ปัญหา เพื่อความคุ้มค่ากับเวลาที่สูญเสียไป ของลูกค้าให้มากที่สุด ความสำเร็จ ของเราเกิดจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้
จากการสั่งสมประสบการณ์ตรงจากลูกค้าของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย เราเชื่อมั่นว่า ทาง บริษัท เน็กซ์วิว สามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้สูงขึ้น อย่างไม่มีขีดจำกัด

พันธกิจ

เป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย ในการพัฒนาโปรแกรม และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการ
ที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม ลูกค้า และผู้ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน

กลยุทธ์

มุ่งเน้นตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ของ
บริษัท เน็กซ์วิว ในการดำเนินธุรกิจ "ในระดับภูมิภาค" คือ การปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของบริษัทฯ
อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าตระหนัก และ
ทราบถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทาง บริษัท เน็กซ์วิว ภูมิใจนำเสนอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัท เน็กซ์วิว ได้ตระหนักถึงจุดนี้เป็นอย่างดี เราจึงมีขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ
ในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองในทุกความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าตลอดจน
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม และสอดคล้อง สำหรับตลาดที่แตกต่างกัน จากกลยุทธ์ดังกล่าว
ทำให้ บริษัท เน็กซ์วิว มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการในภูมิภาคนั้น ๆ
เป็นอย่างดี และช่วยให้เราสามารถมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในแต่ละ ภูมิภาค จากปัจจัยดังกล่าวทำให้
บริษัท เน็กซ์วิว ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับสากล ในราคาที่ทุกคน สามารถใช้งานได้ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ บริษัท เน็กซ์วิว มีผู้ใช้บริการอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเอเชีย

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 ในนาม บริษัท Whatz.net โดย บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ การให้ข้อมูลด้าน
การลงทุน แบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมด้านการลงทุน และเครื่องมือสำหรับการลงทุน แบบออนไลน์ สำหรับนักลงทุนในสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยการสนับสนุน
ของ TIF Ventures และกลุ่มทุนของสิงคโปร์
 
มร.เลสลี่ โล ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และระบบการทำงานของบริษัทฯใหม่ และพัฒาธุรกิจด้วยจุดมุ่งหมาย
เพื่อรองรับ การขยายตัว และรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็น บริษัท เน็กซ์วิว ในปัจจุบัน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ครอบคลุม การให้บริการด้านข้อมูล, ข่าวสาร และการวิเคราะห์ สำหรับตลาดทุน
ทั่วโลก โดยบริษัท เน็กซ์วิว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ
ได้อย่างแท้จริง

จากบทพิสูจน์ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและพร้อมที่จะขยายไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอชีย ซึ่งในปัจจุบันสาขา ของบริษัทครอบคลุมถึง ประเทศจีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย, ประเทศไทย, อินโดนีเชีย และอินเดีย โดยปัจจุบันมี สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์

[ กลับขึ้นด้านบน ]

[กลับขึ้นด้านบน ]